Kai Houmann Nielsen er gået bort

En af SKS mest markante støtter gennem tiden er gået bort. Kai Houmann Nielsen sov torsdag stille ind efter et langt liv, hvor sejlsport altid var i centrum.

Kai sad i bestyrelsen for SKS gennem flere år som kasserer. Det lå altid Kais hjerte nær, at der var styr på økonomien i klubben. Også efter at Kai trak sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet, havde han fokus på klubbens økonomi, og til klubbens generalforsamlinger i mange år efter, var der sikkerhed for Kais kritiske blik og konstruktive kommentarer til regnskabet, når dette blev fremlagt.

Sammen med daværende formand Poul H. Andreassen og senere formand Tage Schack var det Kai, der stod for Danmarks første flydende bådudstillinger i regi af SKS med Skovshoved Havn som rammen. Der blev afholdt 3 udstillinger i årene 1975 til 1977. Udstillingerne indbragte en større sum penge til SKS, og i 1976 oprettedes Skovshoved Sejlklubs Fond for disse midler, med det formål at støtte først og fremmest unge sejlere med tilskud og lån. Kai var i mange år formand for denne fond og stod altid vagt ved fondens formål.

Gennem sin private fond, Kai Houmann Nielsens Fond, har Kai været en af de største økonomiske bidragsydere til SKS gennem tiden. SKS som vi kender det i dag, er i høj grad bygget op via midler, der er tilflydt klubben fra denne fond.

Ud over økonomien var Kai også engageret i SKS sejlerskole bl.a. som censor til de praktiske duelighedsprøver.

Skovshoved Sejlklub er Kai Nielsen meget taknemmelig for den flid og det egagement han har lagt i klubben gennem sit lange liv, og han vil altid blive husket for dette.

Begravelsen finder sted i Skovshoved Kirke fredag den 13. november kl. 12:30.

Ære være hans minde

Go to top