Grand Prix stævne på 'Furehavet'

Grand Prix stævne på 'Furehavet'

Skovshoved Sejlkub har i Bededagsferien 6 deltagende sejlere til Dansk Sejlunions Grand Prix på Furesøen.

Foto  (fra venstre Liva, Alisia, Julie, Simon og Frederik - Laura er på vej) og rapport fra stævnet lørdag formiddag / LN:

B-sejlerne startede Store Bededag, fredag,  med god luft.   Liva Beck ligger nummer 3 og Alisa nummer 6. Frederik forventer at komme mod op i toppen i dag lørdag. 

C-sejlere sejler kun i dag.   Laura, Julie og Simon. Desværre afbud fra Magne. 

Med udsigt til let luft håber vi på gode resultater...   Malthe er med som træner på

Læs mere...

 

Flaskepost

Flaskepost

Ja, hvad er nu det for noget? Flaskepost er Skovshoved Sejlklubs nye information til alle medlemmer. Bestyrelsen finder det naturligt, at alle medlemmer jævnligt modtager information om hvad vi i den nye bestyrelse arbejder med, ligesom udvalg, trænere og medlemmer kan bidrage her med information til alle medlemmer. Havet er frit for alle - ligesom ordet her er frit, dog ikke uden ansvar. På sigt arbejder vi på et bedre format, men indtil videre udsender vi flaskepost som tekst i mail.  

Med venlig hilsen 
SKS Kommunikation
 
 
Bestyrelsens første møde
Søndag 12/5 mødtes den nye bestyrelse i Sandslottets "cigarkasse"
Konstituering er som

Læs mere...

 

Knarr Trim-event

Knarr Trim-event

I strålende sol og let, men springende vind, faciliterer Skovshoved Sejlklub i dag lørdag den 11. og søndag den 12. maj et TRIM-arrangement for 11 fremmødte Knarr-sejlbåde,

Læs mere - og se programmet på Knarr-klubbens hjemmeside her:

 

/AKB

Læs mere...

 

Kære medlemmer

Kære medlemmer

 

På den ekstraordinære generalforsamling mandag den 6. maj. blev vi valgt som ny bestyrelse for sejlklubben. Vi siger tak for den opbakning, vi har fået i medlemskredsen og glæder os til at komme i arbejdstøjet med alle de spændende opgaver, der venter til en ny sæson.

Herfra skal lyde en stor tak til den afgåede bestyrelse for det arbejde, de har udført og vi vil gøre alt, hvad der kan gøres for at videreføre Skovshoved Sejlklub i den rette klubånd, så alle medlemsgrupper kan opleve, at vi er fælles om at udvikle klubliv til vands og til

Læs mere...

 

Bisættelse af instruktør Torben Steen Nielsen d. 3/5 kl. 11:00

Det er med stor sorg, at vi har fået at vide, at Torben Steen Nielsen er død i Påsken. 

For de, der ønsker at deltage så bliver Torben bisat fra Lindehøj Kirke, Tvedvangen 175, 2730 Herlev fredag d. 3. maj kl. 11:00

Fra klubben er der sendt en sidste hilsen, med stor tak for en ekstrem flid og vedholdenhed som instruktør i Sejlcentret. Torben underviste i alt fra motorlære til duelighed, og har indført hundredvis af nye sejlere til vores sport.

Vi vil savne Torbens altid store lyst til at bidrage, hans hyggelige og omgængelige sindelag, og

Læs mere...

 

Fra bestyrelsen i SKS: Tak for denne gang

Kære medlemmer,

Som bekendt afholder Skovshoved Sejlklub sin 3. generalforsamling indenfor 6 måneder på næste mandag.
 
Den nuværende bestyrelse genopstiller ikke. Tusinde tak, til alle jer der har støttet os og vores planer, tanker og ideer til retningen og udviklingen for SKS.

Det betyder som udgangspunkt, at vores opposition får frit lejde. For SKS skal jo have en bestyrelse.

Men måske du, og nogle af dine klubkammerater, kan mønstre et bestyrelses-alternativ til den lille gruppe af medlemmer, der står bag al den uro, vi har haft det sidste halve år. Det ville formentlig også afhjælpe nogle af de

Læs mere...

 

Dagsorden og forslag til ekstraordinær generalforsamling 6. maj 2019 kl. 19:30

Dagsorden, samt forslag til behandling er nu online og udsendt til alle medlemmer.

KLIK HER for at komme til siden med dokumenterne.

Læs mere...

 

Øresundsmesterskab for ungdomssejlere afviklet i Skovshoved

Øresundsmesterskab for ungdomssejlere afviklet i Skovshoved

Søndag d. 24. marts afholdt vi det første Øresundsmesterskab for større ungdomsjoller ud fra Skovshoved Havn.

35 friske unge sejlere deltog på tværs af jolleklasserne Zoom8, Laser, E-Jolle samt 29’er.

Der var flotte præmier fra blandt andet Nordbjærg’s, og under præmieuddelingen blev der grillet hotdogs og hygget ved Sejlerhuset.

Øresundsmesterskabet var en kulmination af det nyetablerede Træningsfællesskab Nord, som fungerer på tværs af 11 sejlklubber.

Skovshoved Sejlklub Ungdom er en af hoveddrivkræfterne bag samarbejdet, som har sikret vintertræning for ungdommens jolleklasser, inklusiv også Optimistsejlerne samt Feva XL.

Grundtanken har været, at give ungdomssejlerne mulighed for kvalitetstræning gennem en kritisk

Læs mere...

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 6. maj kl. 19:30

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 6. maj 2019 kl. 19.30, navnlig til valg af bestyrelse, herunder formand for SKS, samt valg af revisorer for SKS.

Indkaldelsen sker i henhold til Skovshoved Sejlklubs love §18, fordi der på den ordinære generalforsamling afholdt d. 19. marts 2019 reelt viste sig at være kampvalg om den samlede bestyrelse, hvilket dirigenten fandt rigtigt at henskyde til en ny generalforsamling med eksplicit dagsorden herom. Dertil kom, at der ikke kunne vælges de fornødne 2 revisorer for SKS, da der manglede en kandidat.

Endelig dagsorden og forslag til behandling fremsendes senest

Læs mere...

 

Dagsorden og forslag til ordinær generalforsamling 19. marts 2019 kl. 19:30

Som tidligere meddelt via brev og på hjemmesiden afholdes årets ordinære generalforsamling i SKS tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 19:30 i restauranten.

Dagsorden og indkomne forslag kan downloades her.

Som vanligt opfordrer bestyrelsen alle medlemmer til at deltage, og være med til at præge klubben.

/Bestyrelsen

Læs mere...

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Jævnfør klubbens love indkalder bestyrelsen medlemmerne til ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts kl. 19:30

Dagsorden, forslag, regnskab og budget vil senere blive offentliggjort her på siden ihht. klubbens love.

Læs mere...

 

Vintersejlads i store joller

Vintersejlads i store joller

Har du lyst til at se nogle store ungdomsjoller "in action" ud fra Skovshoved Havn i januar & februar?

Så kom ned og kig en af følgende fire søndage: 20.01, 27.01, 03.02. samt 24.02. i tidsrummet 11-14.

Her kommer ca. 35 ungdomssejlere på mellem 13-16 år, som sejler Zoom8, Europa, 29'er og Laser joller.

 

Vintertræningen afholdes i et større træningsfællesskab, som blev etableret i efteråret 2018 på tværs af 11 sejlklubber op langs Sundet, heriblandt SKS. Træningsfællesskabet inkluderer udover ovenstående også Feva XL samt Optimistsejlere.

Grundtanken er, at give sejlerne mulighed for træning

Læs mere...

 

Side 1 ud af 22

Go to top