Øresundsmesterskab for ungdomssejlere afviklet i Skovshoved

Øresundsmesterskab for ungdomssejlere afviklet i Skovshoved

Søndag d. 24. marts afholdt vi det første Øresundsmesterskab for større ungdomsjoller ud fra Skovshoved Havn.

35 friske unge sejlere deltog på tværs af jolleklasserne Zoom8, Laser, E-Jolle samt 29’er.

Der var flotte præmier fra blandt andet Nordbjærg’s, og under præmieuddelingen blev der grillet hotdogs og hygget ved Sejlerhuset.

Øresundsmesterskabet var en kulmination af det nyetablerede Træningsfællesskab Nord, som fungerer på tværs af 11 sejlklubber.

Skovshoved Sejlklub Ungdom er en af hoveddrivkræfterne bag samarbejdet, som har sikret vintertræning for ungdommens jolleklasser, inklusiv også Optimistsejlerne samt Feva XL.

Grundtanken har været, at give ungdomssejlerne mulighed for kvalitetstræning gennem en kritisk

Læs mere...

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 6. maj kl. 19:30

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 6. maj 2019 kl. 19.30, navnlig til valg af bestyrelse, herunder formand for SKS, samt valg af revisorer for SKS.

Indkaldelsen sker i henhold til Skovshoved Sejlklubs love §18, fordi der på den ordinære generalforsamling afholdt d. 19. marts 2019 reelt viste sig at være kampvalg om den samlede bestyrelse, hvilket dirigenten fandt rigtigt at henskyde til en ny generalforsamling med eksplicit dagsorden herom. Dertil kom, at der ikke kunne vælges de fornødne 2 revisorer for SKS, da der manglede en kandidat.

Endelig dagsorden og forslag til behandling fremsendes senest

Læs mere...

 

Dagsorden og forslag til ordinær generalforsamling 19. marts 2019 kl. 19:30

Som tidligere meddelt via brev og på hjemmesiden afholdes årets ordinære generalforsamling i SKS tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 19:30 i restauranten.

Dagsorden og indkomne forslag kan downloades her.

Som vanligt opfordrer bestyrelsen alle medlemmer til at deltage, og være med til at præge klubben.

/Bestyrelsen

Læs mere...

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Jævnfør klubbens love indkalder bestyrelsen medlemmerne til ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts kl. 19:30

Dagsorden, forslag, regnskab og budget vil senere blive offentliggjort her på siden ihht. klubbens love.

Læs mere...

 

Vintersejlads i store joller

Vintersejlads i store joller

Har du lyst til at se nogle store ungdomsjoller "in action" ud fra Skovshoved Havn i januar & februar?

Så kom ned og kig en af følgende fire søndage: 20.01, 27.01, 03.02. samt 24.02. i tidsrummet 11-14.

Her kommer ca. 35 ungdomssejlere på mellem 13-16 år, som sejler Zoom8, Europa, 29'er og Laser joller.

 

Vintertræningen afholdes i et større træningsfællesskab, som blev etableret i efteråret 2018 på tværs af 11 sejlklubber op langs Sundet, heriblandt SKS. Træningsfællesskabet inkluderer udover ovenstående også Feva XL samt Optimistsejlere.

Grundtanken er, at give sejlerne mulighed for træning

Læs mere...

 

Breaking: Lars Nordbjærg og Kim Bruhn-Petersen trækker sig fra bestyrelsen

Det lykkedes ikke de to bestyrelsesmedlemmer og værftsejere Kim Bruhn-Petersen og Lars Nordbjærg at overbevise generalforsamlingen om, at der skulle udtales mistillid til resten af bestyrelsen. 

Bestyrelsens svar til fremsatte årsager til at udtale mistillid kan downloades her.

Bestyrelsen består således fortsat af formand Gudmund Olsson, næstformand Jesper Meulengracht, kasserer Jan Schlüter og bestyrelsesmedlemmerne Christian Nygaard og Kim Bengtsson.

Det fremsatte forslag om vedtægtsændring blev ikke vedtaget. 

Læs mere...

 

Dagsorden for Ekstraordinær Generalforsamling

Dagsorden for Ekstraordinær Generalforsamling

Kære medlemmer,
 
Til download følger herved jf. klubbens love den endelige dagsorden med bilag til den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes torsdag d. 13. december kl. 19:30 i restauranten.
 
 
Du opfordres til at fremmøde, dele dine meninger med de øvrige medlemmer, og gøre din stemme gældende. Det er vigtigt at du kommer!
 
Mange sejlerhilsner,
Gudmund Olsson (formand)                      Jesper Meulengracht (næstformand)

Jan Schlüter (kasserer)

Christian Nygaard (bestyrelsesmedlem)    Kim Bengtsson (bestyrelsesmedlem)

 

Læs mere...

 

Når foreningsdemokratiet kommer i krise

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13/12-18 kl. 19:30 i restauranten. Det har den største vigtighed at du kommer, og lader din stemme blive hørt.

Læs om NÅR FORENINGSDEMOKRATIET KOMMER I KRISE - download PDF

SKS befinder sig i en situation, hvor to bestyrelsesmedlemmer – Kim Bruhn-Petersen og Lars Nordbjærg - siden deres nyvalg i marts i år, gradvist har indtaget en oppositionsrolle, ageret udenfor mandater, og i bestyrelsens øjne på flere måder har svigtet klubbens generalforsamling, medlemmer og demokrati.

Resten af bestyrelsen har i en tid ønsket en drøftelse med klubbens medlemmer om, hvordan man skal håndtere

Læs mere...

 

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Kære medlemmer,

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13. december kl. 19.30.

Indkaldelsen sker på grundlag af klubbens love §10, idet bestyrelsen ønsker større fleksibilitet i arbejdet med at udbygge klubbens tilbud om sejlads i et voksende antal bådtyper, og følger bestyrelsens strategiske arbejde som fremlagt ved seneste ordinære generalforsamling i marts 2018.

Endelig dagsorden og detaljeret forslag fremsendes senest 8 dage inden generalforsamlingen.
 
Denne indkaldelse sker i henhold til §18.
 
Med venlig hilsen,

Gudmund Olsson
Bestyrelsesformand 
 

Læs mere...

 

Skovshoved Sejlklub og SIF Gruppen A/S udvider samarbejde

Skovshoved Sejlklub og SIF Gruppen A/S udvider samarbejde

Med en ny 3-årig aftale tager SIF og SKS hul på det mest omfattende samarbejde til dato. Og det siger ikke så lidt endda, da den gode relation går helt tilbage til 1950.

Omdrejningspunktet i aftalen er SIFs årlige Match Cup, en kapsejladsevent for SIFs kunder og ansatte, der sejles i klubbens Match 28 matchracere. Arrangementet kombineres med en morgenbuffet såvel som frokost i klubrestauranten, og afholdes som oftest på lørdage for at understrege arrangementets sociale karakter. 

“Med SIF Match Cup kan vi være sammen med vores kunder i uformelle rammer. Oplevelsen med dygtige skippere og hurtige

Læs mere...

 

Møde om havnens forhold og valg til havnebestyrelsen 2018

Møde om havnens forhold og valg til havnebestyrelsen 2018

I henhold til klubbens love §19, indkaldes herved til møde for alle A-medlemmer, hvor klubbens repræsentanter i havnebestyrelsen vil orientere om havnens forhold - og der vælges repræsentanter til havnebestyrelsen.

Mødet finder sted onsdag den 31. oktober 2018 kl. 19:30 i klublokalet i restauranten

// opdateres senere //

Læs mere...

 

Klubmesterskab Sejlcenteret 2018

Klubmesterskab Sejlcenteret 2018

Kære sejlcentermedlem

Nu er sæsonen i sejlcenteret ved at gå på hæld og i den forbindelse vil vi gerne afslutte en fantastisk sejlsæson med et klubmesterskab i M28.

Alle er velkomne til at stille med et hold på 5 personer. Det er op til folk selv at finde sammen i besæninger eller hverve gaster.

På kapsejladsholdet er der faste besætninger, men der vil altid være nogen som ikke kan deltage, det er derfor også muligt at tilmelde sig individuelt skriv blot i kommentarfeltet at du ønsker en plads som gast, så prøver vi at finde en plads på en

Læs mere...

 

Side 1 ud af 21

Go to top